URDHËR Nr.2 DATË 20/03/2020 PËR VAZHDIMIN E NDËRPRERJES SË PROCESIT MËSIMOR NË UNIVERSITETIN “LUARASI”