URDHËR Nr.3 DATË 21/03/2020 PËR ZHVILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR NË UNIVERSITETIN “LUARASI”