NJOFTIM !!! Ftesë për shkrime në revistën Mendimi

NJOFTIM !!! Ftesë për shkrime në revistën Mendimi

Ftesë për shkrime në revistën Mendimi pranë Universitetit Luarasi

 Shqipëri

26.01.2015

Universiteti Luarasi shpall ftesën për botime artikujsh shkencorë në revistën kombëtare Mendimi Qëllimi i botimit të kësaj reviste është publikimi i artikujve shkencorë në fushat juridik dhe ekonomik, të cilët sjellin ide inovative në spektrin akademik dhe profesional. Këta artikuj duhet të përmbushin kriteret akademike të vendosura nga bordi shkencor i kësaj reviste të cilat pasqyrohen më poshtë. Artikujt do të strukturohen në bazë të rubrikave të përcaktuara nga bordi shkencor i Universitetit dhe do të vlerësohen nga reçensues anonim, të cilët do të jenë ekspert të fushës përkatëse. Ftohen të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile, studentët që ndjekin studimet master ose i kanë përfunduar ato, studentët që ndjekin studimet doktorale, profesorë të universiteve kombëtare dhe nëdrkombëtare të paraqesin idetë e tyre në tematikat përkatëse.

Punimet e pranuara do të botohen në Revistën Kombëtare Shkencore Mendimi të Universitetit Luarasi, me ISSN:

2311-0961.

 

Fusha të punimeve në revisten shkencore për Fakultetin Juridik

1.Kushtetuese-Reforma në gjyqësor-Roli i Presidentit dhe llojet e zgjedhjes së tij-KLD dhe strukturimi i saj- Prokuroria si institucion i panvarur brenda gjyqësorit

2.E Drejtë Private Biznezi

3.E Drejtë Penale

4.Filozofi e së drejtës- Mendim analitik në fushën e së drejtës

5.Rubrikë për Studentët

 

Fusha të punimeve në revisten shkencore për Fakultetin Ekonomik

1.Ekonomia e zhvillimit

2.Financat dhe sektori financiar

3.Zhvillimi ekonomik rajonal dhe globalizimi

4.Marketingu dhe promocioni

5.Rubrikë për Studentët