Video udhëzuese për navigimin në Portalin e Rankimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Video udhëzuese për navigimin në Portalin e Rankimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Te dashur studente,
Te nderuar kolege,

Integriteti dhe kredibiliteti i procesit te rregjistrimit eshte thelbesore per stafin akademik te Luarasit dhe per mua si Rektor.

Ju lutem na ndihmon te eleminojme çdo gabim,

Kjo video e MAS lehteson njohjen nga ju te procesit te rregjistrimit pas fazes se dyte.

Çdo student eshte i lutur te verifikoj sa me pare piket e konvertuara nga LUARASI.

Çdo student qe vlereson se piket e tij nuk jane llogaritur sakte, duhet menjehere te bej nje kerkese me shkrim tek sekretaria e fakultetit perkates dhe cc Rektorit.

Verifikimi i shqetesimit tuaj do te behet brenda dites dhe me transparence te plote

Ju mire presim!

Suksese ne ambicjet tuaja!