Aktivitet e Alumni

Nëse je diplomuar pranë Luarasit dhe dëshiron të njoftohesh për aktivitetet tona ALUMNI, regjistrohu duke përdorur linkun: https://forms.gle/aqxzEcyGVMBadnDYA

Vacancy I HAPUR PUNE: ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJË MENAXHER PROJEKTI

ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJËMENAXHER PROJEKTIKRITERET E NJË KANDIDATI TË SUKSESSHËM:• Të paktën 5 vite eksperiencë në shkrim dhe aplikim projektesh, menaxhim projektesh të Bashkimit Evropian.• Të zotërojë Diplomë Master i Shkencave në Drejtësi, ose Ekonomik, ose Teknologji Informacioni, ose Shkencat Sociale.• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.• Aftësi të […]

LEGAL CLINIC “LUARASI”, CALL FOR APPLICATION ADDRESSED TO STUDENTS OF THE FACULTY OF LAW

In the framework of the cooperation agreement with the Ministry of Justice, the Directorate of Free Legal Aid, the Faculty of Law invites its students to become part of the Legal Clinic to gain an irreplaceable academic, professional and personal experience for the academic year 2021-2022, with staff consisting of lecturers of the departments of […]

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE FIRST ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-2022!

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE FIRST ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-2022! Faculty of Law –    Law Faculty of Economics –      Business Administration Faculty of Economics –     Financë Bankë Faculty of Information Technology and Innovation – Economic Informatics Faculty of Information Technology […]

Call for Editorial Board of Reviewers

Journal of Knowledge and Innovations (JKI) is a peer-reviewed international journal, devoted to all the scientists in subject areas like law, economics, information technology and innovations, and educational sciences. Journal of Knowledge and Innovations (JKI) clearly understands the importance of an effective peer review process when authors choose to submit their manuscripts to our Journal. […]

Call for Editorial Board Members

Journal of Knowledge and Innovations (JKI) is a peer-reviewed international journal, devoted to all the scientists in subject areas like law, economics, information technology and innovations, and educational sciences. We are seeking professionals to join our Editorial Board. You will be entitled following benefits while working with us as an editorial board member of the […]

ACADEMIC CALENDAR (SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MASTER)

ACADEMIC CALENDAR MASTER

ACADEMIC CALENDARS (BACHELORS)

ACADEMIC CALENDARS (BACHELORS)

Prove

Prove per translate