Integrimi Ekonomik i Shqipërisë në Bashkimin Europian Sfidat dhe Mundësitë

Integrimi Ekonomik i Shqipërisë në Bashkimin Europian Sfidat dhe Mundësitë

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër të Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi nje leksion te hapur me te ftuar Dr. Vanina Jakupi. Dr. Jakupi diskutoi me studentet e vitit te pare te Fakultetit te Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit, dhe Fakultetit Ekonomik mbi Integrimin Ekonomik te Shqipërisë ne Bashkimin Europian, duke u fokusuar ne mundësitë dhe sfidat e këtij integrimi.

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin studentët e vitit të parë të degëve “Informatikë-Ekonomike”, “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”, “Administrim Biznesi” dhe “Finance-Banke”.