Home

Bchelor Degree Programs

Click on the respective faculty to see the list of programs offered by that faculty:

Master’s Degree Programs

Click on the respective faculty to see the list of programs offered by that faculty:

The rector of Luarasi University

Following the accreditation ranking of public and private higher education institutions, Luarasi University obtained in 2017 a superlative ranking for a six-year period, amongst the four best higher education institutions in Albania.

It cannot be otherwise as long as the law students at this University are the only ones among all private universities that meet the criteria for admission to the magistrates’ school, and what is more important, around 80% of our graduates finds a job six months after finishing the university.– Prof Dr Ethem Ruka

Foto dhe Video 

Me poshte keni disa foto dhe video galeri te aktiviteteve studentore dhe shkencore qe realizohen nga studentet dhe stafi akademit  i Kolegjit Universitar Luarasi.

Shiko me shume

Vende të lira pune

 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT “ADMINISTRIM BIZNESI”, UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”,shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Përgjegjës...

Lexo më shumë

Akoma nuk keni vendosur se çfare do te studioni ?

Kontaktoni zyren e keshillimit te karrieres!

Keshillohu