Publikimet e Konferencave

Konferenca e III-të Shkencore organizuar nga Forumi i Pavarur i Rektorëve me temë:

“15 VJET SFIDA TË ARSIMIT TË LARTË NË SHQIPËRI”

10 SHKURT 2018

Konferenca e III-të Shkencore të Forumit të Pavarur të Rektorëve

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“QASJE TË PAKONSOLIDUARA KUSHTETUESE. E DREJTA E PRONËS; E DREJTA E VOTËS”

25 Prill 2017

Libri i Abstrakteve  

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Qasje të Pakonsoliduara Kushtetuese. E drejta e pronës; E Drejta e Votës” 25 Prill 2017

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare  me temë:
“INOVACIONI DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM”

12 Prill 2017

Libri i Punimeve të Plota

 

Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: “Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshme” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017

 Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë:

“SISTEMI I DREJTËSISË NË UDHËKRYQIN E TRANSFORMIMIT”

4 Maj 2016

Libri i Abstrakteve 

 

Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare “Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit”, 4 Maj 2016

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“INFORMALITETI, TAKSAT DHE ZHVILLIMI EKONOMIK”

3-4 Mars 2016

Libri i Abstrakteve

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: “Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik” , 3-4 Mars 2016

Konferenca e Dytë Rajonale me temë:
SUNDIMI I LIGJIT DHE SIGURIA PUBLIKE, FAKTORË NDIKUES PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK RAJONAL

07 Mars 2015

Libri i Abstrakteve 

Konferenca e Dytë Rajonale me temë: “Sundimi i Ligjit dhe siguria publike, faktorë ndikues për bashkëpunim ekonomik rajonal” ,7 Mars 2015

Konferenca e Parë shkencore rajonale me temë:

“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”        

12-14 Shkurt 2015

Libri i Abstrakteve 

Konferenca e parë shkencore rajonale“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…. NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”, 12-14 Shkurt 2015

Konferenca Shkencore me temë:
STATUTI I DRISHTIT, DOKUMENT ME VLERA UNIKE I TRASHËGIMISË SONË PËR TË DREJTËN, KRISTIANIZMIN DHE HISTORINË E SHQIPËRISË

19 Dhjetor 2014

Libri i Abstrakteve 

 

Konferenca Shkencore me temë: “Statuti i Drishtit, dokument me vlera unike i trashëgimisë sonë për të drejtën, kristianizmin dhe historinë e Shqipërisë” 19 dhjetor 2014

Konferenca Shkencore me temë:

“Sfidat e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri”

15-16 Mars 2013

Konferenca Shkencore me temë: “Sfidat e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri” 15-16 Mars 2013

Konferenca Shkencore me temë:

“Institucionet politike-juridike dhe e drejta në 100 vjet shtet te pavarur Shqipëtar”

16.11.2012

Konferenca “Institucionet politike-juridike dhe e drejta në 100 vjet shtet te pavarur Shqipëtar” 16.11.2012

Konferenca “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”

04.05.2012

Konferenca “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”

Libri i Abstrakteve 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/17563182/reforma-gjyqesore-si-nje-nder-12-prioritetet-e-sfides-se-integrimit-te-