Blog I Col

Shkolla Verore

Shkolla Verore “Rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE-së” është një program dinamik dhe intensiv i krijuar për t’iu ofruar studentëve një kuptim gjithëpërfshirës të rrugëtimit të Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Europian. Programi fokusohet në fusha kyçe si reformat ekonomike, transformimi digjital, zhvillimi i politikave...

Read More

Banka Qendrore Europiane dhe Tregjet Financiare

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e dytë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bankës Qendrore Europiane...

Read More

Bashkimi Monetar Europian

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e parë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bashkimit Monetar Europian....

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT “ADMINISTRIM BIZNESI”, UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”,shpallnjoftimin për konkurim të hapur, për Përgjegjës i Departamentit “Adminisitrim Biznesi”. Kritere...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN E DREJTËSISË UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit të Drejtësisë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Shkencave Mjekësore. Përshkrimi...

Read More

THIRRJE PËR APLIKIM: LEKTOR/ASISTENT LEKTOR – FAKULTETI EKONOMIK, UNIVERSITETI “LUARASI”

THIRRJE PËR APLIKIM: LEKTOR/ASISTENT LEKTOR Data e Intervistës : 25 shtator, ora 11.00, Pranë Universitetit Luarasi Departamenti: Financë-Bankë/Administrim Biznesi/Ekonomiks Universiteti Luarasi kërkon të zgjerojë skuadrën akademike dhe fton kandidatët e kualifikuar të aplikojnë për pozicionin e Lektorit ose Asistent Lektorit në Fakultetin e...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Universiteti “Luarasi” shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpallnjoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit Ekonomik. Përshkrimi i...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpallnjoftimin për Dekan të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi...

Read More

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –Informatikë...

Read More

KRITERET E PRANIMIT 2024-2025

Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti i ‘Drejtesise‘ në Universitetin Luarasi. Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti ‘Ekonomik‘ në Universitetin Luarasi Klikoni këtu për të parë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpallnjoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit Ekonomik. Përshkrimi i...

Read More

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për...

Read More

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për...

Read More

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të...

Read More

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në ‘The Mazovian State University in Płock’...

Read More

10th International Multidisciplinary Conference “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences) on December 13th 2022 ,at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to share research findings,...

Read More

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Pan – European të Sllovakisë në kuadër të programit...

Read More

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E FITUESËVE TË RAUNDIT TË TRETE, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik– Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatike...

Read More

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË DYTË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË DYTË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –Informatikë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERGJEGJES DEPARTAMENTI NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT, Departamentin e Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit , UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pergjegjes Departamenti në Departamentin e Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT, Departamentin e Statistikë-Matematikës , UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Statistikë-Matematikës në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të plotë që do...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT, Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit , UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpallnjoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN ADMINISTRIM BIZNESI TE FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN FINANCE BANKE TE FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi” në Fakultetin e Drejtësisë kërkohen personel akademik efektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE : PËR PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv datë 01.7.2021 “ Për punësimin e personelit administrativ me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurrim të hapur, për vendin e lirë të punës : Përshkrimi i vendit të...

Read More

30 bursat, 100% falas, pranë Universitetit Luarasi

APLIKO për të përfituar një bursë në kategorinë STUDENT EKSELENT ose në kategorinë STUDENT I TALENTUAR, 100% falas pranë Universitetit Luarasi në njërin prej fakulteteve: Drejtësi; Ekonomik; Teknologji Informacioni dhe Inovacioni; Shkenca Mjekësore (Stomatologji, Farmaci, Infermieri). Brenda datës 30 Prill 2022, dërgo një email...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI”PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin...

Read More

POZICIONI I HAPUR PUNE: ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJË MENAXHER PROJEKTI

ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJËMENAXHER PROJEKTIKRITERET E NJË KANDIDATI TË SUKSESSHËM:• Të paktën 5 vite eksperiencë në shkrim dhe aplikim projektesh, menaxhim projektesh të Bashkimit Evropian.• Të zotërojë Diplomë Master i Shkencave në Drejtësi, ose Ekonomik, ose Teknologji Informacioni, ose...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI”PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin...

Read More

Klinika Ligjore “Luarasi”, thirrje për aplikim drejtuar studentëve të Fakultetit të Drejtësisë

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, Fakulteti i Drejtësisë fton studentët e tij, të bëhen pjesë e Klinikës Ligjore për të përfituar një eksperiencë akademike, profesionale dhe personale e pazëvendësueshme për vitin akademik 2021-2022, me...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “Për punësimin e personelit...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTESIS UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTESIS UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022,shpallnjoftimin për konkurim të...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.105 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për...

Read More

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –Informatikë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.4, datë 10/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.3, datë 8/10/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.2, datë 10.08.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 2, datë 10.08.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 2, datë 08.10.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me...

Read More

Tarifa promocionale deri më 31 maj

Ende të pavendosur për zgjedhjen e Universitetit Tuaj? Përfitoni nga tarifat promocionale deri më 31 maj për të studiuar pranë Universitetit “Luarasi”! Zgjidhni Luarasin, Zgjidhni të ardhmen Tuaj! Plotesoni formen e aplikimit!

Read More

NJOFTIM ME RËNDËSI!

Të dashur maturantë, Qendra e Shërbimeve Arsimore ka miratuar periudhën e aplikimeve për formularët A1/A1Z, nga datat 12-16 prill 2021! Plotësimi i këtij formulari vlen vetëm për kandidatët/ aplikantët të cilët kanë përfunduar maturën shtetërore përpara vitit 2021 dhe që dëshirojnë të ndjekin...

Read More

Universiteti “Luarasi” organizon tryezën për sigurinë kinerbetike. Eksperti: Si të mbroni të dhënat personale, filloni me celularin!

Ne ambientet e universitetit “Luarasi”, u zhvillua tryeza e rrumbullaket me pedagogë ekspertë të këtij universitetit në fushën e sigurisë së informacionit ku u diskutua dhe u shkëmbyen informacione në lidhje me problematikat aktuale që hasen në fushën e sigurisë kibernetike. Mbrojtja e të...

Read More

“Luarasi” marrëveshje me Bankën e Bashkuar të Shqipërisë, përfitojnë studentët

Sot, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Universitetit “LUARASI përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Ethem Ruka dhe Bankës së Bashkuar të Shqipërisë (B.B.SH) përfaqësuar nga administratori dhe Drejtori i Përgjithshëm Z. Amel Kovačević. B.B.SH do të ofrojnë mundësi për internship për studentët e Universitetit...

Read More

Një regjistër kombëtar për autorët e krimeve seksuale, universiteti “Luarasi” tryezë të përbashkët konsultimi me shoqërinë civil

Pedagogët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi” organizuan nje konsultimit publik lidhur me projektligjitn për krijimin e një regjistri publik dhe zyrtar për të gjithë personat qe kane kryer dhe janë dënuar për krime të natyrës seksuale. Aktiviteti u zhvillua në Universitetin “Luarasi”,ne...

Read More

Moot Court Albania – VII

📣Qendra Europiane në bashkëpunim me Civil Right Defenders (CRD) organizuan për të shtatin vit radhazi konkursin “Moot Court Albania – VII” me studentët e fakulteteve shqiptare të drejtësisë. ⚖️⚖️Duke mundësuar kështu thellimin dhe vënien në praktikë të njohurive të studentëve në fushën e të...

Read More

Universiteti “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të tretë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2020-2021!

Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Teknologji Informacioni dhe Inovacioni

Read More

Universiteti “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të dytë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2020-2021!

Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Teknologji Informacioni dhe Inovacioni

Read More

UniversitETI “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2020-2021!

Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Teknologji Informacioni dhe Inovacioni

Read More

PSE LUARASIN?

Sepse Universiteti Luarasi është vlerësuar e akredituar maksimalisht për 6 vite nga Agjensia Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë të Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me agjensinë prestigjioze britanike Quality Assurance Agency në fushën e arsimit të lartë. Sepse kampusi i Universitetit Luarasi...

Read More

Universiteti “Luarasi” zgjedhje e maturantëve, interes i lartë për regjistrimet, Rektori Ruka: Deri në 31 gusht tarifa të reduktuara

Prej datës 29 korrik deri në 3 gusht maturantët do të kenë mundësi të aplikojnë për degët e preferuara në universitete. Por ndërkohë jo pak prej tyre kanë zgjedhur më herët universitetin “Luarasi” për një rrugëtim akademik të sigurt. Rektori, prof. Dr. Ethem Ruka...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PENALE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN “LUARASI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. __, datë 16.07.2020 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë...

Read More

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PUBLIKE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN “LUARASI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. __, datë 16.07.2020 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë...

Read More

9th International Scientific Conference “Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society” (Forth Call)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society on October 1st 2020 at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to reach the large assemblage of participants...

Read More

Call for Editorial Board of Reviewers

Journal of Knowledge and Innovations (JKI) is a peer-reviewed international journal, devoted to all the scientists in subject areas like law, economics, information technology and innovations, and educational sciences. Journal of Knowledge and Innovations (JKI) clearly understands the importance of an effective peer review...

Read More

Call for Editorial Board Members

Journal of Knowledge and Innovations (JKI) is a peer-reviewed international journal, devoted to all the scientists in subject areas like law, economics, information technology and innovations, and educational sciences. We are seeking professionals to join our Editorial Board. You will be entitled following benefits...

Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL ADMINISTRATIV PRANË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit administrativ në Zyrën e Sekretarisë Mësimore, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim: Sekretari/a mësimor/e: Kandidati i suksesshëm i përzgjedhur nga konkurrimi për sekretar/e mësimor/e me kohë të plotë duhet të plotësojë kriteret...

Read More

Universiteti “Luarasi” është shpallur fitues i Thirrjes së 3-të të Western Ballkan Fund

Universiteti “Luarasi” është shpallur fitues i Thirrjes së 3-të të Western Ballkan Fund, Projekt Rajonal, në fushën e Shkëmbimit të Edukimit dhe Shkencës. Projekti fitues i Universitetit “Luarasi” titullohet “Forcimi i shkëmbimeve rajonale akademike dhe kërkimore”. Universiteti “Luarasi” është lider në këtë projekt me...

Read More

Ethem Ruka: Mësimi online në Universitetin ‘Luarasi’ shumë i suksesshëm, janë angazhuar të gjithë studentët e pedagogët

Rektori i Universitetit “Luarasi”, Prof. Dr. Ethem Ruka, ishte i ftuar në një lidhje ‘live’ me News24. Prof. Dr. Ruka foli për procedurat dhe suksesin e metodologjisë së mësimdhënies online, proces të cilin Universitetit “Luarasi” po e vazhdon prej një muaji, me të gjithë...

Read More

9th International Scientific Conference “Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society” (Second Call)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society on 6th of May ‘2020 at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to reach the large assemblage of...

Read More

9th International Scientific Conference “Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society”

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society on 6th of May ‘2020 at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to reach the large assemblage of...

Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË UNIVERSITETIT “LUARASI”

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË UNIVERSITETIT “LUARASI” Universiteti “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, prane Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, sipas specifikimeve në vijim:  Në...

Read More

Universiteti “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të TRETË

Universiteti “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të TRETË, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2019-2020! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike...

Read More

Studentët e Universitetit “Luarasi” pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare CECIIS

Edicioni i 30të i Konferencës Ndërkombëtare Shkencore CECIIS – International Scientific Conference of Central European Conference on Information and Intelligent Systems – u hap zyrtarisht më 2 Tetor 2019, në Fakultetin e Menaxhimit dhe Informatikës, në Universitetin e Zagrebit në Kroaci. Kolegji Universitar “Luarasi”...

Read More

Kolegji Universitar “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të DYTË

Kolegji Universitar “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të DYTË, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2019-2020! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë...

Read More

Kolegji Universitar “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë

Kolegji Universitar “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2019-2020! Fakulteti Drejtësisë – Drejtësi Fakulteti Ekonomik – Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik – Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë...

Read More

Muaji i Inovacionit, ‘Luarasi’ konkurs për Statup idetë më të mira

Universiteti “Luarasi” në kuadër të javës së inovacionit zhvilloi konkursin “Startup Competition”. Në këtë konkurs morën pjesë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, të cilët, nxitur nga njohuritë e përftuara në lëndën “Menaxhimi i Inovacioneve” të mentoruar me profesionalizem nga dy...

Read More

“Luarasi” mundësi të shumta studimi e bursa për studentët

Universiteti “Luarasi” vijon mbështjetjen e studentëve ekselentë, duke i ofruar mundësi studimi në universitetet më të mira ndërkombëtare. Studentët e Fakultetit Ekonomik Renis Vangjelaj, Realb Taka dhe Ergys Basha përfunduan një semestër pranë Universitetit “Sehir” në Stamboll të Turqisë, ndërsa studentëve të tjerë ekselentë...

Read More

“Luarasi” organizon eventin e ndarjes së çmimeve për aktivitetin E-Gymnasium

Universiteti “Luarasi” organizon eventin e ndarjes së çmimeve për aktivitetin E-Gymnasium, ku morën pjesë maturantë nga gjimnaze të ndryshme të Tiranës. Studentët vleresuan maksimalisht mënyrën inovative të trajnimit, mentorimin nga pedagogët dhe konkursin e zhvilluar nga Universiteti “Luarasi” dhe shprehën dëshirën e tyre për...

Read More

Këshillimi i karrierës për maturantët

Universiteti “Luarasi”, në kuadër të këshillimit të karrierës për maturantët, zhvilloi takime të ndryshme me maturantët e gjithë Shqipërisë. Prezantimin e ofertës akademike dhe financiare të Universitetit “Luarasi” për vitin akademik 2019/2020 e prezantoi Rektori i Universitetit, Prof. Dr. Ethem Ruka.

Read More

Universiteti “Luarasi” trajnim per Keshillimin e Karrieres

Universiteti “Luarasi”, në bashkëpunim me Risi Albania, organizuan trajnimin e Këshillimit të Karrierës, trajnim i mundësuar nga qeveria zvicerane. Ky trajnim certifikues sipas standardeve ndërkombëtare ka si synim ngritjen e kapaciteteve të qendrave të karrierës në Shqipëri dhe ridimensionimin e profesionit të këshilluesit të...

Read More

8th International Scientific Conference: “Integrated Policy in Research and Innovation”

Luarasi University is organizing the 8th International Conference on “Integrated Policy in Research and Innovation” On May 8, 2019. The conference will provide a platform to Research Scholars, Practicing Managers, and Academicians to publish high quality research work in the areas of Law, Business,...

Read More

Sondazhi Kombëtar i Studentëve

Të nderuar studentë, Në vijim të zhvillimit të trajnimit me temë “Sondazhi Kombëtar i Studentëve” të organizuar nga ASCAL, ju rikujtojmë, ashtu siç jeni këshilluar gjatë takimeve informuese, të merrni pjesë në këtë sondazh. Pjesëmarrja juaj do të ishte e rëndësishme për zhvillimin efektiv...

Read More

Albanian ICT Awards takim me Studentet

Studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Universitetin “Luarasi” zhvilluan një takim informues me përfaqësues të Albanian ICT Awards. Gjatë aktivitetit, përfaqësuesit e Albanian ICT Awards vlerësuan Universitetin “Luarasi” dhe ftuan studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, të...

Read More

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi” vizitë në burgun e Grave IEVP Ali Demi

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi”, nën drejtimin e pedagogut të tyre Av. Sajmir Visha, kanë vizituar sot, në ditën e 8 Marsit, Burgun e Grave IEVP Ali Demi. Studentët, duke dëshmuar përgjegjësinë sociale që karakterizon Universitetin “Luarasi”, shpërndanë dhurata për gratë...

Read More

Ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Z. Johan Sattler, ishte sot i ftuar në një leksion të hapur në Universitetin “Luarasi”

Ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Z. Johan Sattler, ishte sot i ftuar në një leksion të hapur për të folur mbi mundesinë për aplikim dhe pjesëmarrje të studentëve të Universitetit “Luarasi” në European Forum Alpbach. Z. Sattler shprehu mirënjohjen maksimale për Universitetin “Luarasi”, i...

Read More

Universiteti “Luarasi” zhvillon leksion të hapur me 2 te ftuar të rëndësishëm nga Samiti i Diasporës

Gjatë leksionit të hapur të zhvilluar në Universitetin “Luarasi”, Rektori i Universitetit Prof. Dr. Ethem Ruka e vuri theksin tek kontributi që ka dhënë populli shqiptar për të shpëtuar hebrenjtë nga nazizmi gjatë Luftës së Dytë Botërore. Prof. Dr. Ethem Ruka theksoi se pavarësisht...

Read More

Prof. Dr. Ethem Ruka, në përfundim të konferencës ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Rektori i Universitetit “Luarasi”, Prof. Dr. Ethem Ruka, në përfundim të konferencës ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri” tha se kjo konferencë ka si synim zgjidhjen e problematikave financiare të të moshuarve dhe ofrimin e një jete...

Read More

Konferencë ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Universiteti “Luarasi”, në bashkëpunim me Shoqërinë Shqiptare për të Gjitha Moshat ( ASAG), organizoi konferencën ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”. Nëpërmjet kësaj konference, u evidentuan shqetësimet kryesore të të moshuarve në Shqipëri dhe u dhanë zgjidhje...

Read More

Forumi Ekonomik Studentor me temë “Biznesi, Menaxhimi dhe Strategjitë”

Në Universitetin “Luarasi” u zhvillua Forumi Ekonomik Studentor me temë “Biznesi, Menaxhimi dhe Strategjitë”. Në këtë Forum, morën pjesë studentët e Fakultetit Ekonomik të Masterit Shkencor “Menaxhim Ekzekutiv” dhe ato te Masterit Profesional “Marketing dhe Reklamë”. Studentët kanë qenë të pranishëm për disa muaj...

Read More

8th International Scientific Conference: “Integrated Policy in Research and Innovation”

Luarasi University is organizing the 8th International Conference on “Integrated Policy in Research and Innovation” On May 8, 2019. The conference will provide a platform to Research Scholars, Practicing Managers, and Academicians to publish high quality research work in the areas of Law, Business,...

Read More

Trajnim Lidershipi i Udhëhequr nga Karakteri

Ftohen studentët universitarë dhe të sapo diplomuarit të aplikojnë në këtë trajnim i cili ka për qëllim zhvillimin e nocionit të lidershipit të udhëhequr nga karakteri, vlerat dhe integriteti. Aplikimi bëhet me anë të këtij linku: https://goo.gl/forms/VLNCeuMSuoQe5DVq1 Afati i aplikimit është deri më 31...

Read More

Besmir Semanaj, leksion të hapur për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

Universiteti “Luarasi” organizoi një leksion të hapur për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Besmir Semanaj, ekspert dhe menaxher në kompaninë e telekomunikacionit ‘Albtelecom’, trajtoi tema të ndryshme mbi teknologjinë dhe rolin e saj në ditët e sotme. Studentët e Universitetit...

Read More

“Luarasi” pret delegacionin kinez për arsimin, Ruka: Bashkëpunim i frytshëm në të ardhmen

Universiteti “Luarasi” ka pritur një delegacion me përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë në Kinë. Në kuadër të bashkëpunimeve të vazhdueshme me universitete prestigjioze në mbarë botën, stafi akademik i Luarasit diskutoi me delegacionin e arsimit kinez, mbi shkëmbimin e pedagogëve dhe mundësinë...

Read More

Kombinimi teori-praktikë/ Studentët e “Luarasi” te burgu 313

TIRANE – Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi” vizituan të paraburgosurit në burgun 313 në kryeqytet, për të parë e prekur nga afër realitetin në këtë institucion. Në kuadër të kombinimit të teorisë me praktikën, studentët biseduan me të paraburgosurit, dëgjuan shqetësimet...

Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI” KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik në Fakultetin e Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim:...

Read More

Lidershipi i Udhëhequr nga Karakteri – McCain Institute

Ftohen studentët e nivelit master, Fakulteti i Ekonomisë dhe Juridikut të aplikojnë në këtë trajnim i cili ka si qëllim prezantimin e nocionit të lidershipit të udhëhequr nga karakteri, etika dhe vlerat. Aplikimi bëhet online me anë të këtij linku: https://goo.gl/forms/ZPZ20eV4pLX2JN5Y2 Afati i aplikimit...

Read More

Transfero studimet në Luaras!

Nga data 3 shtator deri në datën 14 shtator 2018 mund të aplikosh pranë Kolegjit Universitar Luarasi për të transferuar studimet për vitin akademik 2018-2019. Dokumentacioni i nevojshëm që duhet paraqitur pranë sekretarisë është: 1. Kërkesë me shkrim për të transferuar studimet në Kolegjin...

Read More

Kolegji Universitar “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2018-2019!

Kolegji Universitar “LUARASI”, në përputhje me Udhëzimin Nr. 18, dt. 21.05.2018, Kreu II, gërma B, pika 3, të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë,shpall në vijim listat e aplikantëve të raundit të parë në programet e studimit në Bachelor, për 2018-2019, për të pesë...

Read More

KU “Luarasi” nënshkruan marrëveshje bashkpunimi me organizatën “Gratë në Shërbimin Publik”

Kolegji Universitar “Luarasi” ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën “Gratë në Shërbimin Publik”. Kjo marrrëveshje merr rëndësi të veçantë për studentët e “Luarasit”, pasi ato do të inkurajohen për të qënë pjesëmarrës në çdo nivel vendimmarjeje në shërbimin publik http://<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fluarasieducation%2Fvideos%2F10156539840106419%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″...

Read More

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim: Në Departamentin e së Drejtës Private: Emërimin e pedagogëve joefektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme: Preferohen të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave”...

Read More

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “DINAMIZMI I REFORMAVE DHE NDIKIMI I TYRE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM EKONOMIK, POLITIK DHE SOCIAL”

KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “DINAMIZMI I REFORMAVE DHE NDIKIMI I TYRE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM EKONOMIK, POLITIK DHE SOCIAL” Konferenca do të sjellë në tryezën e diskutimeve pedagogë, studiues, ekspertë të fushës së ekonomisë dhe drejtësisë për të diskutuar dinamikat e zhvillimit të shoqërisë...

Read More

Intervistë në Gazetën Shqiptare  – 30.03.2018

“Luarasi”, në “Work & Study”/ Aelita Mani: Punojmë për krijimin e elitave të profesionistëve Nga Voltiza Duro – Pjesë e panairit “Work & Study” 2018 është edhe institucioni elitar i arsimit të lartë në vend, Kolegji Universitar “Luarasi”. Gjatë këtyre ditëve, ekspertët e këtij universiteti...

Read More

Studentët e ‘Luarasit’, leksion të hapur me dy ekspertë të huaj

Artikull në  Gazeta Shqiptare  – 14.03.2018  http://www.gsh.al/2018/03/14/studentet-e-luarasit-leksion-te-hapur-dy-eksperte-te-huaj/ Nga Voltiza Duro – Studentët e vitit të dytë Financë Bankë në Kolegjin Universitar Luarasi, kanë pasur mundësinë të jenë pjesë e dy leksioneve të hapura të mbajtura nga profesorë e ekspertë të huaj. Ditën e djeshme, në auditorët...

Read More

Intership dhe Punesim: Ri-konfirmohet bashkepunimi 3 vjeçar i KU “Luarasi” me TAP AG

Përshëndetje të dashur studentë, Sot më datë 20.02.2018, KU Luarasi konfirmon edhe një herë bashkëpunimin e vendosur prej 3 vjetësh me kompaninë ndërkombetare TAP AG. Marrëveshja konsiston në dhënien e mundësisë ndaj studentëve të “Luarasit” diplomuar në ciklin bachelor ose që ndjekin studimet ne...

Read More

Forumi i rektorëve te “Luarasi”, Ruka: Sot arsimi i lartë është i certifikuar

Artikull në GAZETËN PANORAMA  – 11.02.2018 http://www.panorama.com.al/forumi-i-rektoreve-te-luarasi-ruka-sot-arsimi-i-larte-eshte-i-certifikuar/ Forumi i Pavarur i Rektorëve u mblodh një ditë në Kolegjin Universitar “Luarasi”, në konferencën e tretë shkencore, me fokus sfidat e arsimit të lartë përgjatë 15 viteve të fundit. Tryeza, në të cilën ishin të ftuar të...

Read More

Akreditimi unifikoi standardet – BalkanWeb.com

Kolegji Universitar Luarasi ka mbledhur sot rektorë të universiteteve private dhe publike në konferencën shkencore “15 vjet arsim i lartë privat” të forumit të pavarur të rektorëve. Në konferencë merrte pjesë Ministrja e Arsimit znj. Lindita Nikolla, rektori i KU Luarasi z. Ethem...

Read More

Marrëzi apo dashuri….?!

Artikull në GAZETËN PANORAMA  – 11.02.2018  http://www.panorama.com.al/marrezi-apo-dashuri/ PROF. ASC. DR. REZANA KONOMI *Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, KU “LUARASI” Para disa ditësh botova një shkrim, që titullohej “Po tani kush e ka radhën” e ndërsa analizoja Koncesionin e Kontrollit Teknik të Automjeteve, parashtroja disa problematika,...

Read More