Blog III Col With RHS

PSE LUARASIN?

Sepse Universiteti Luarasi është vlerësuar e akredituar maksimalisht për 6 vite nga Agjensia Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e...

Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI” KU “Luarasi”, për nevojat...

Read More

Marrëzi apo dashuri….?!

Artikull në GAZETËN PANORAMA  – 11.02.2018  http://www.panorama.com.al/marrezi-apo-dashuri/ PROF. ASC. DR. REZANA KONOMI *Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, KU “LUARASI”...

Read More